• một trong những hnh ảnh dao tao seo kha seopro 24 rất đặc biệt của LITADO

  HỌC VIN LỚP SEOPRO 24

 • hnh ảnh đo tạo kha seo pro 23 cực chất lượng của LITADO

  HỌC VIN LỚP SEOPRO 23

 • hnh ảnh học vin cc kha dao tao seo pro từ lớp 17 tới 21

  HỌC VIN KHA SEOPRO ở LITADO

 • chương trnh dao tao Seo Pro cc kha SEO từ lớp 12 đến SEO 16

  HỌC VIN KHA SEOPRO ở LITADO

chinh sach hoc phi dang ky SEO va goi combo khi ban dang ky tu 2 lop tro len
sắp khai giảng kha đo tạo no

Lịch khai giảng Trường đo tạo SEO danh tiếng LITADO

Kha học

Khai giảng

Thời gian học

Thời lượng

Buổi học

Đầu tư

16/04/2014

18h15 - 21h15
13h45 - 17h00
3h / bủi

T2, T4, T6, T7
(04 buổi/tuần)

3.9T - 4.4T trước 04/04/14
4.4T - 4.9T trước 10/04/14
4.9T - 5.4T trước 16/04/14

15/04/2014

18h15 - 21h15
CN: 13h45 - 17h00
3h / bủi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)

2,8 - 3,2T: trước 09/04/14
3,2 - 3,6T: trước 15/04/14

10/04/2014

18h15 - 21h15
3h15' / bủi

T3, T5, T7
(03 buổi/tuần)

2,5 - 2,7T: trước 04/04/14
2,8 - 3,0T: trước 10/04/14

10/03/2014

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

4.2T - 4.7T trước 26/02/14
4.7T - 5.2T trước 04/03/14
5.2T - 5.7T trước 10/03/14

13/03/2014

18h15 - 21h30
3h15' / bủi

T3, T5
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2,8T: trước 07/03/14
3,0 - 3,2T: trước 13/03/14

06/03/2014

18h15 - 21h30
3h15' / bủi

T3 & T5
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2,8T: trước 28/02/14
3,0 - 3,2T: trước 06/03/14

07/01/2014

18h15 - 21h30
3h15' / bủi

T3 & T5
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2,8T: trước 02/01/14
3,0 - 3,2T: trước 07/01/14

04/01/2014

13h45 - 17h00
3h15' / bủi

T7 & CN
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2.8T trước 30/12/13
3,0 - 3.2T trước 04/01/14

06/01/2014

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

4,2T - 4,7T: trước 25/12/13
4,7T - 5,2T: trước 31/12/13
5,2T - 5,7T: trước 06/01/14

Xem tất cả

Cam kết đo tạo seo top 1-3 trong khoa hoc

Phần mềm nn dng trong kha học seo

Hỗ trợ
trực tuyến

giảng vin đo tạo seoCEO LITADO giang vien dao tao seoCEO LITADO

Ton invisible, nhưng trả lời vẫn đủ.
Hotline tư vấn 0988.92.9898 Đch thn CEO LITADO hỗ trợ trả lời.