7th
Th9
0 response
0 Views
nguyen van
Tần suất quảng cáo Facebook lý tưởng !!!
Posted on by
Tần suất quảng cáo là gì? Tần suất quảng cáo Facebook của bạn nên là bao nhiêu? Tầm quan trọng của tần suất quảng cáo? Như nhiều khía cạnh của Facebook, tùy thuộc vào mục tiêu chiến dịch mà chúng ta có cách tiếp cận đến khách hàng khác nhau, không có 1 công thức... Read mor
7th
Th9
0 response
0 Views
nguyen van
Bàn về chiến lược giá thầu, chi phí thấp nhất và chi phí mục tiêu
Posted on by
Đầu tiên phải trả lời câu hỏi: Chiến lược giá thầu là gì? Facebook phân phối quảng cáo dựa trên định dạng đấu giá. Chi phí bạn bỏ ra để tiếp cận người dùng sẽ phụ thuộc vào giá thầu mà bạn thực hiện để tiếp cận người dùng đó. Trong hầu hết các trường... Read more »
6th
Th9
0 response
0 Views
nguyen van
Hướng dẫn cách Quảng cáo trên Facebook Messenger – Phần 1
Posted on by
Xin chào tất cả các bạn, trong thời gian qua Facebook đã thêm một số tính năng và tùy chọn cho quảng cáo trên Facebook Messenger, cung cấp những cách mới để tiếp cận gần hơn khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo thường bị nhầm lẫn về cách sử dụng các... Read mo
6th
Th9
0 response
0 Views
nguyen van
Cách nhắm mục tiêu chuyên nghiệp mới trên Facebook và 1 số phương pháp cũ được khôi phục trên Facebook
Posted on by
Vào ngày 9 tháng 8, thông báo được đưa ra rằng Facebook có các phân đoạn sở thích mới để tiếp cận khán giả chuyên nghiệp. Nó cũng cho chúng ta biết rằng một số tính năng nhắm mục tiêu đã loại bỏ trước đây sẽ trở lại +Quản trị viên trang : Nhắm mục... Read more »