22nd
Th1
1 response
1561 Views
Thành Akita
SEM
Bản cập nhật của Google AdWords: Đơn giản hóa việc đặt giá thầu
Posted on by
Với những nỗ lực đơn giản hóa và làm rõ cách thức giá thầu mặc định của bạn hoạt động, Google Adwords đang gỡ bỏ giá thầu mặc định của vị trí được quản lý.  Thay vì thêm hai giá thầu mặc định riêng biệt cho các vị trí tự động và vị trí được... Read more »
22nd
Th1
182 responses
412401 Views
Thành Akita
Ebook thực hành SEO Copywriting
Posted on by
Một trong những kỹ năng quan trọng bật nhất của SEO không ngoài SEO Copywriting, người ta thường nói content is king – link is queen vậy làm sao để có content tốt thì bạn cần trang bị cho mình kỹ năng SEO Copywriting. Với 39,97$ bạn sẽ nắm được kỹ thuật tuyệt kỹ này... Read
22nd
Th1
10 responses
6510 Views
Thành Akita
SEO
4 cách tạo backlink tự nhiên
Posted on by
Khi Google Penguin update thì cũng là lúc mà bạn phải thay đổi cách thức xây dựng backlink cho website của mình. Đường lối cũ đã không còn phù hợp. Bạn không còn spam hàng ngàn link rồi hôm sau lên top. Giờ đây Google đòi hỏi các yếu tố về link phải tự nhiên... Read more &r