Trong năm qua, Facebook đã phát hành Quy tắc tự động cho API quảng cáo. Đó là một tính năng tuyệt vời thực hiện theo cách đó là Trình quản lý Quảng cáo và Trình chỉnh sửa Nguồn.

– Quy tắc tự động là gì?

Quản lý và giám sát các chiến dịch quảng cáo trên Facebook có rất nhiều công việc thủ công. Những người có nhiều khách hàng, ngân sách và chiến dịch sẽ bị ngập trong công việc thủ công này.

Bạn không thể chỉ bắt đầu một chiến dịch và để chiến dịch đó được phát hành. Một số bộ quảng cáo sẽ hoạt động tốt hơn các bộ quảng cáo khác. Một số quảng cáo sẽ hoạt động kém. Nó trở thành công việc của bạn để liên tục tinh chỉnh và tối ưu hóa – tăng ngân sách ở đây, dừng một bộ quảng cáo ở đó, giảm giá thầu ở đây.

Bạn có thể có một hệ thống để xác định khi bạn thực hiện những thay đổi này. Nếu bạn có thể áp dụng hệ thống này để tự động hóa nó cho bạn thì sao?

Đó là ý tưởng đằng sau Quy tắc tự động. Mặc dù bạn vẫn nên theo dõi kết quả của mình, tính năng này giúp hạn chế một số công việc bận rộn có thể không cần thiết.

Quy tắc tự động hoạt động như thế nào?

Bạn cần phải xây dựng Quy tắc tự động của bạn với một tập hợp các biến …

Áp dụng quy tắc cho: Quy tắc của bạn có thể áp dụng cho các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo cụ thể mà bạn đã chọn hoặc tất cả các chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo đang hoạt động.

Hành động: Sau đây là các hành động mà quy tắc của bạn có thể thực hiện nếu điều kiện được thỏa mãn:

 • Tắt
 • Chỉ gửi thông báo
 • Điều chỉnh ngân sách (tăng / giảm ngân sách hàng ngày / suốt đời bởi…)
 • Điều chỉnh giá thầu thủ công (tăng / giảm giá thầu theo…)

Điều kiện: Đây là những gì Facebook cần đánh giá để xác định có nên thực hiện hành động hay không. Điều kiện hiện tại có sẵn:

 • Giá mỗi kết quả
 • Chi phí cho mỗi lần thêm thông tin thanh toán (Facebook Pixel)
 • Giá mỗi nhấp chuột (Liên kết)
 • Chi phí mỗi lần cài đặt ứng dụng
 • Chi phí cho mỗi Thêm vào giỏ hàng (Facebook Pixel)
 • Chi phí cho mỗi lần khởi tạo Checkout (Facebook Pixel)
 • Chi phí mỗi lần mua (Facebook Pixel)
 • Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng (Facebook Pixel)
 • Chi phí cho mỗi Đăng ký Hoàn thành (Facebook Pixel)
 • CPM (Chi phí cho mỗi 1000 lần hiển thị)
 • Chi tiêu hàng ngày
 • Tần số
 • Số lần hiển thị
 • Chi tiêu suốt đời
 • Tiếp cận
 • Các kết quả

Bạn có thể chọn một hoặc nhiều điều kiện. Trong mỗi trường hợp, bạn sẽ có thể chọn từ “lớn hơn”, “nhỏ hơn”, “nằm giữa” hoặc “không nằm giữa” giá trị được nhập theo cách thủ công.

Tần suất: Đây là tần suất Facebook chạy quy tắc. Trong thời gian này, có vẻ như không thể điều chỉnh từ “Liên tục – Quy tắc này sẽ chạy thường xuyên nhất có thể (thường là sau mỗi 30 phút)”.

Thông báo: Bạn sẽ tự động được thông báo trên Facebook khi điều kiện được đáp ứng và quy tắc được áp dụng. Nhưng bạn có thể chọn gửi email cho bạn khi điều này xảy ra.

Người đăng ký: Khi có nhiều người có quyền truy cập vào tài khoản quảng cáo của bạn, bạn có thể chọn người nào trong số những người này sẽ nhận được kết quả quy tắc.

Cách tạo quy tắc tự động

Khi xem chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo của bạn, hãy chọn một hoặc nhiều quảng cáo bằng cách chọn hộp bên trái.

Điều đó sẽ mang đến một trình đơn bao gồm một nút cho “Tạo quy tắc.” Nhấp vào đó!

Quy tắc tự động của Facebook : Tự động hóa tối ưu quảng cáo hoạt động như thế nào?

Bây giờ bạn sẽ được đưa vào quá trình tạo quy tắc của mình.

Nó sẽ trông giống thế này…

Quy tắc tự động của Facebook : Tự động hóa tối ưu quảng cáo hoạt động như thế nào?

Trước tiên, bạn sẽ cần phải xác định quy tắc của mình nên áp dụng.

Hãy nhớ rằng bạn đã chọn một cái gì đó trước khi nhấp vào để tạo quy tắc này. Nhưng bạn sẽ có tùy chọn áp dụng quy tắc cho chiến dịch, tập hợp quảng cáo hoặc quảng cáo được liên kết với những gì bạn đã chọn. Hoặc bạn có thể chọn áp dụng quy tắc cho tất cả các chiến dịch, bộ quảng cáo hoặc quảng cáo đang hoạt động (chọn một chiến dịch).

Cách sử dụng quy tắc tự động

Thông thường chúng ta nên sử dụng nó cho mục đích chính là tăng ngân sách hàng ngày, giảm ngân sách và dừng một bộ quảng cáo nếu nó không hoạt động hiệu quả.

Ví dụ: tôi đặt Facebook tăng ngân sách của tôi lên 50% nếu CPC dưới $ 10, giảm 50% nếu số tiền đó vượt quá $ 0,20 và dừng lại nếu số tiền đó vượt quá $ 0,25.

Chúng ta sẽ tận dụng hiệu suất mạnh mẽ bằng cách tăng ngân sách sớm hơn trong khi cắt giảm lãng phí khi một thứ gì đó không hoạt động.

Điểm yếu của quy tắc tự động

Chúng ta tạo quy tắc cho các chiến dịch hiện tại, tuy nhiên khi tạo chiến dịch mới, ta không thể áp dụng quy tắc trước đó cho chiến dịch mới này. Tôi sẽ cần phải tạo một quy tắc mới (trùng lặp).

“Giải pháp” sẽ là có thể áp dụng quy tắc trên toàn cầu để nó cũng sẽ áp dụng cho tất cả các chiến dịch đang hoạt động mới. Nhưng có 1 vấn đề là mục tiêu chuyển đổi không thể được xử lý trên toàn cầu vì không phải tất cả các chuyển đổi đều bằng nhau – và không phải tất cả các kỳ vọng về giá mỗi chuyển đổi sẽ như vậy.

Vì vậy, ngoài việc muốn có điều kiện “Mục tiêu chiến dịch”, sẽ tốt hơn nếu thêm các điều kiện như “Tên chiến dịch bao gồm” hoặc “Tên nhóm quảng cáo bao gồm”. Bằng cách đó, ta có thể đảm bảo bao gồm một từ hoặc cụm từ nhất định trong tên , biết rằng nó sẽ kích hoạt một quy tắc nhất định.