Một trong những điều tuyệt đời của Facebook ads là đã khám phá ra những nhóm người hiệu quả nhất để nhắm mục tiêu.

Facebook đang cung cấp một công cụ khác cho các nhà quảng cáo với việc bổ sung Audal Lookalike Audience dựa trên giá trị của đối tượng tùy chỉnh gía trị lâu dài. Nghĩa là facebook sẽ tìm thêm những người giống khách hàng tiềm năng hiện tại của bạn để nhắm đến.

Một số khách hàng thực hiện mua hàng. Một số trở lại một lần nữa và một lần nữa và một lần nữa, sẵn sàng cung cấp cho bạn một thẻ tín dụng. Điều quan trọng là phải cung cấp cho Facebook giá trị lâu dài để giúp tìm những khách hàng tiềm năng khác như họ. Nói đơn giản là nó cung cấp dữ liệu dựa trên đối tượng khách hàng mà bạn đã có.

Điều này cho phép Facebook tập trung vào những người đã tương tác với sản phẩm của bạn và tìm kiếm những người khác trên Facebook với những đặc điểm tương tự. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một lượng khách hàng giá trị có nhiều khả năng dẫn đến kết quả tích cực sẽ mua hàng của bạn.

Nếu bạn đang tìm cách tiếp cận nhiều người giống khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm năng hoặc người hâm mộ Trang của bạn hơn, đối tượng tương tự có thể giúp bạn. Các đối tượng này cho phép bạn sử dụng thông tin mà bạn đã có để tiếp cận đối tượng quan tâm hơn thông qua các nguồn sau:

Người hâm mộ Trang: Hãy mở rộng cơ sở người hâm mộ của bạn và tìm kiếm khách hàng tiềm năng bằng cách sử dụng đối tượng tương tự với quảng cáo thích Trang. Bạn có thể nhắm mục tiêu những người giống người hâm mộ Trang của bạn nhưng chưa biết về doanh nghiệp của bạn.

– Danh sách cơ sở dữ liệu khách hàng: Hãy phát triển nguồn khách hàng tiềm năng của bạn bằng cách sử dụng Đối tượng tùy chỉnh và đối tượng tương tự cùng nhau để hiển thị quảng cáo của bạn cho những người giống khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của bạn

– Khách truy cập trang web: Tăng chuyển đổi bằng cách sử dụng thông tin từ pixel chuyển đổi trên Facebook của bạn hoặc một Đối tượng tùy chỉnh trên trang web để thu hút khách truy cập trang web của bạn

1. Bắt đầu

Để bắt đầu, bạn cần có một nhóm khách hàng để tạo cơ sở cho đối tượng tương tự của mình. Sử dụng một trong các đối tượng sau:

– Người hâm mộ Trang Facebook của bạn

– Đối tượng tùy chỉnh

– Pixel Facebook. Bạn có thể sử dụng pixel chuyển đổi hoặc Đối tượng tùy chỉnh trên trang web.

Sau đó, làm theo các bước sau:

– Truy cập Trình quản lý quảng cáo và chọn tab Đối tượng

– Chọn Tạo đối tượng

– Chọn Đối tượng tương tự

Chọn nhóm khách hàng của bạn. Chọn một Trang Facebook, Đối tượng tùy chỉnh, pixel chuyển đổi hoặc Đối tượng tùy chỉnh trên trang web.

2. Chọn quy mô đối tượng

Tiếp theo, tăng hoặc giảm quy mô đối tượng tương tự bằng cách sử dụng thanh trượt.

– Tương tự: Hãy bắt đầu bằng cách tối ưu hóa đối tượng tương tự của bạn về Tính tương tự, điều này sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho đối tượng nhỏ hơn, chính xác hơn. Chúng tôi sẽ tìm 1% người dùng hàng đầu trên Facebook ở quốc gia bạn chọn giống đối tượng nguồn của bạn nhất.

– Chỉ số tiếp cận: Sau đó, hãy thử nghiệm với việc tối ưu hóa quy mô đối tượng của bạn về Chỉ số tiếp cận, điều này sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho đối tượng rộng lớn hơn. Chúng tôi sẽ tìm 10% người dùng hàng đầu trên Facebook ở quốc gia bạn chọn giống đối tượng nguồn của bạn nhất.

3. Tạo quảng cáo

Đối tượng tương tự của bạn sẽ sẵn sàng để sử dụng cho nhắm mục tiêu quảng cáo trong vòng 6 đến 24 giờ. Bạn có thể kiểm tra trạng thái của đối tượng này trong cột Tính khả dụng. Khi đối tượng được liệt kê là Sẵn sàng:

Quay lại Trình quản lý quảng cáo và nhấp vào tab Đối tượng

Tìm đối tượng tương tự của bạn và nhấp vào Tạo quảng cáo

Chọn mục tiêu quảng cáo của bạn trong công cụ tạo quảng cáo và thiết lập quảng cáo của bạn. Bây giờ, quảng cáo này sẽ được nhắm mục tiêu tới đối tượng tương tự của bạn.

Bạn có thể tùy chỉnh thêm quảng cáo của bạn bằng cách thêm tùy chọn Nhắm mục tiêu đối tượng chính trên Facebook.

Ví dụ: nếu bạn chỉ muốn tiếp cận những người từ 24 đến 54 tuổi sống tại Hà Nội, hãy chọn tùy chọn độ tuổi và vị trí.

Hi vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc kinh doanh cua rmình. Chúng tôi trân trọng cảm ơn.