Tần suất quảng cáo là gì? Tần suất quảng cáo Facebook của bạn nên là bao nhiêu? Tầm quan trọng của tần suất quảng cáo? Như nhiều khía cạnh của Facebook, tùy thuộc vào mục tiêu chiến dịch mà chúng ta có cách tiếp cận đến khách hàng khác nhau, không có 1 công thức chung phù hợp cho tất cả. Nhưng, điều đó không có nghĩa là bạn không thể xem xét các tần số lý tưởng cho quảng cáo của riêng bạn. Và Bài viết này cung cấp hướng dẫn chung để tiếp cận vấn đề quan trọng này. Tần suất giúp nâng cao nhận thức và khả năng nhớ bằng cách hiển thị thông điệp nhiều lần cho những người trong đối tượng mục tiêu. Tần suất trung bình có thể là 1 đến 2 cho mỗi nhóm quảng cáo hoặc có thể cao hơn nhiều, tùy vào ngân sách, quy mô đối tượng và lịch chạy. – Tuy nhiên, điều quan trọng là phải theo dõi tần suất cùng với kết quả và điểm phù hợp để đảm bảo cùng một người không nhìn thấy quảng cáo quá thường xuyên trong chiến dịch. Nếu hiệu quả bắt đầu giảm khi số tần suất tăng lên thì đối tượng mục tiêu có thể thấy quảng cáo nhàm chán. Bạn nên thay đổi nội dung hoặc tùy chọn nhắm mục tiêu quảng cáo. – Cách xác định tần suất quảng cáo trên Facebook? Facebook xác định tần suất là số lần trung bình mà mỗi người đã xem quảng cáo của bạn. Điều quan trọng cần lưu ý rằng đây là số liệu ước tính . Điều này có nghĩa rằng nó không phải luôn luôn là một con số chính xác. Hãy nhớ rằng (Số lần hiển thị chia cho Phạm vi tiếp cận) = Tần suất. Điều quan trọng cần nhớ là tần suất quảng cáo Facebook là trung bình . Bạn có thể có một số người trong khán giả đã đạt đến số lần rất lớn, và những người khác chỉ đạt được một lần. Trung bình tổng thể là những gì Facebook báo cáo cho chúng ta biết. Xác định tần suất Trong Trình quản lý Quảng cáo, Facebook có chức năng cho phép chúng ta xem các chỉ số Tần suất trong bất kỳ chế độ xem báo cáo nào: Chiến dịch, nhóm Quảng cáo hoặc Quảng cáo. Và chúng ta nên đặt Phạm vi tiếp cận, Hiển thị và Tần suất liền kề với nhau, vì ba chỉ số này có liên quan trực tiếp. ví dụ: Sử dụng công thức :(Số lần hiển thị / Số lượt tiếp cận) = (119,045 / 76,551) = 1,56 Tần suất quảng cáo Cách kiểm soát tần suất quảng cáo trên Facebook? Tần suất cao được gắn với sự mệt mỏi của khán giả và có thể ảnh hưởng đến kết quả của bạn. Vì thế chúng ta có thể theo dõi và điều chỉnh như sau: 1. Sử dụng Quy tắc tự động : Bạn có thể đặt quy tắc tự động để thực hiện hành động nhân danh bạn. Bạn sẽ tìm thấy các quy tắc tự động trong Trình quản lý Quảng cáo mà facebook đưa ra để theo dõi và đánh giá. 2. Theo dõi thủ công : Bạn có thể giám sát chặt chẽ các chiến dịch của mình và chỉ cần thực hiện thay đổi theo cách thủ công khi tần suất vượt quá mức độ thoải mái của bạn. Ví dụ: bạn có thể giảm ngân sách, mở rộng mục tiêu, thêm quảng cáo mới hoặc chỉ cần tạm dừng Quảng cáo, Bộ quảng cáo hoặc Chiến dịch nếu có vẻ như đối tượng của bạn có thể bị mệt mỏi dựa trên tần suất cao. Hi vọng những chia sẻ của chúng tôi sẽ phần nào giúp ích được cho công việc các bạn. Litado cảm ơn các bạn đã lắng nghe