Như các bạn đã biết thì tất cả các hoạt động Digital Marketing đều có một mục tiêu cuối cùng là tạo thành chuyển đổi. Cho dù loại hình marketing mà bạn thực hiện là gì thì mục đích cuối cùng đều là có người mua hàng, đăng kí thông tin,…

Vậy làm sao để có thể tạo thành lượng chuyển đổi lớn nhất sau khi đã thu hút được người dùng vào website?

Mời các bạn theo dõi Infographic để biết một tips nhỏ tối ưu tỉ lệ chuyển đổi nhé.

reduceoptionsincreaseconversions-dich-boi-litado-viet-nam