Bạn đã biết điểm giống nhau và khác nhau của SEO và PPC (pay-per-click) chưa? Infographic này sẽ cho các bạn một cái nhìn tổng thể về 2 thể loại marketing trên các công cụ tìm kiếm, cả về ưu điểm cũng như nhược điểm của từng loại.

Print

 

Từ khóa tìm trên Google:

  • Ưu nhược điểm của SEO và PPC