responsive quan trọng như thế nào ?

 

Như một phần trong series phỏng vấn của SearchEngineJournal, Michael David từ Tasty Placement thảo luận về một vấn đề mà các nhà quản trị web luôn suy nghĩ tới trong những ngày này. Đó chính là việc tối ưu trang web cho thiết bị di dộng với Responsive Design quan trọng như thế nào ?

Để đưa ra ví dụ về cách mà mobile internet đang phát triển nhanh tới mức nào ? Ta thử số liệu : 40% traffic của Youtube là đến từ thiết bị di động trong năm 2013, so với 25% trong năm 2012 và chỉ 5% trong năm 2011.

Michael và đội của anh ý tại Tasty Placement đang khuyến khích các quản trị web sử dụng Responsive Design. Đồng thời anh ý giải thích lý do trong video dưới đây :

 

Sau đây là một số ý chính xuyên suốt video :

  • Responsive Design là cách tiếp cận tốt nhất để tăng thêm lượng khách hàng sử dụng thiết bị di động vào chu kì bán hàng thay vì bỏ lỡ mất họ.
  • Michael nhìn Responsive Design như một cách để lấp lại lỗ hổng cho người dùng mobile – người mà không thể tìm thấy thứ họ cần trên website của bạn ở định dạng thông thường.
  • Công ty của Michael thiết kế Responsive Web Design trên 3 phiên bản : phiên bản cho desktop, phiên bản cho tablet và phiên bản cho mobile.
  • Trong quá trình xây dựng một  trang Responsive, có một lưu ý nhỏ cần phải chú ý tới đó là làm cho các mẫu đơn trở nên dễ dàng, thuật tiện cho người dùng có thể điền thoải mái trên thiết bị di động.
  • Để xác định tầm quan trọng của Responsive Design cho trang web cụ thể của bạn, lên Google Analytics , kiểm tra tỷ lệ chuyển đổi và người dùng tham gia qua thiết bị di dộng. Nếu những con số đó đang giảm, bạn có thể lấy lại những khách hàng đó với Responsive Design.

Nguồn : SearchEngineJournal

Cùng bổ sung kiến thức mới tại Blog’s Đào tạo SEO Litado nhé !