Nếu như các bạn truy cập Google Analytics trong các ngày gần đây bạn sẽ thấy trong tài khoản Google Analytics xuất hiện thêm 1 keyword mới là: (content targeting).

content targeting trong analytics

Phần này xuất hiện khi tài khoản của bạn đang chạy Google Adwords và sẽ nhìn thấy trong phần traffic source.

Vậy Content Targeting là gì?

Google Adwords có 2 loại network : “Search Network” và “Content Network“. Một khi bạn đã kết nối tài khoản Google Adwords với tài khoản Google Analytics bạn sẽ nhận được giá trị Content Targeting trong Analytics. Và giá trị này sẽ được tính khi có nhấp chuột từ Content Network.

Content Network chính là mạng lưới các website đã đăng ký chương trình kiếm tiền với Google Adsense.

Trung tâm đào tạo seo Litado