3 gói combo hấp dẫn tháng 04

Combo 1: SEO + Adwords        Người đi làmSinh Viên
Đóng trước ngày 11/04SEO: 4.400.000đ + Adwords: 3.200.000

Tổng học phí: 7.600.000đ. Ưu đãi 500.000đ

Chỉ còn:7.100.000đ
SEO: 3.900.000đ + Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 6.700.000đ. Ưu đãi 500.000đ

Chỉ còn:6.200.000đ
Đóng trước ngày 17/04SEO: 4.900.000đ + Adwords: 3.200.000

Tổng học phí: 8.100.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:7.500.000đ
SEO: 4.400.000đ + Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 7.200.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:6.600.000đ
Đóng sau ngày 17/04SEO: 5.400.000đ + Adwords: 3.600.000

Tổng học phí: 9.000.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:8.300.000đ
SEO: 4.900.000đ + Adwords: 3.200.000

Tổng học phí: 8.100.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:7.400.000đ
Lưu ý: Combo chỉ có hiệu lực khi đóng học phí 1 lần
Combo 2: SEO + Facebook       Người đi làmSinh Viên
Đóng trước ngày 11/04SEO: 4.400.000đ + Facebook: 2.700.000

Tổng học phí: 7.100.000đ. Ưu đãi 500.000đ

Chỉ còn:6.600.000đ
SEO: 3.900.000đ + Facebook: 2.500.000

Tổng học phí: 6.400.000đ. Ưu đãi 500.000đ

Chỉ còn:5.900.000đ
Đóng trước ngày 17/04SEO: 4.900.000đ + Facebook: 2.700.000

Tổng học phí: 7.600.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:7.000.000đ
SEO: 4.400.000đ + Facebook: 2.500.000

Tổng học phí: 6.900.000đ. Ưu đãi 600.000đ

Chỉ còn:6.300.000đ
Đóng sau ngày 17/04SEO: 5.400.000đ + Facebook: 2.700.000

Tổng học phí: 8.100.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:7.400.000đ
SEO: 4.900.000đ + Facebook: 2.500.000

Tổng học phí: 7.400.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:6.700.000đ
Lưu ý: Combo chỉ có hiệu lực khi đóng học phí 1 lần
Combo 3:

SEO + Facebook + Adwords        
Người đi làmSinh Viên
Đóng trước ngày 11/04SEO: 4.400.000 + Facebook: 2.700.000
+ Adwords:3.200.000

Tổng học phí: 10.300.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:9.600.000đ
SEO: 3.900.000đ + Facebook: 2.500.000
+ Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 9.200.000đ. Ưu đãi 700.000đ

Chỉ còn:8.500.000đ
Đóng trước ngày 17/04SEO: 4.900.000đ + Facebook: 3.000.000
+ Adwords: 3.200.000

Tổng học phí: 11.600.000đ. Ưu đãi 900.000đ

Chỉ còn:10.700.000đ
SEO: 4.900.000đ + Facebook: 2.800.000
+ Adwords: 2.800.000

Tổng học phí: 10.500.000đ. Ưu đãi 900.000đ

Chỉ còn:9.600.000đ
Đóng sau ngày 17/04SEO: 5.400.000đ + Facebook: 3.000.000
+ Adwords: 3.600.000

Tổng học phí: 12.000.000đ. Ưu đãi 1.000.000đ

Chỉ còn:11.000.000đ
SEO: 4.900.000đ + Facebook: 2.800.000
+ Adwords: 3.200.000

Tổng học phí: 10.900.000đ. Ưu đãi 1.000.000đ

Chỉ còn:9.900.000đ
Lưu ý: Combo chỉ có hiệu lực khi đóng học phí 1 lần
Quay trở lại trang chủ