• Dự án Made By LITADO

    Các khóa học Digital Marketing mới của trường LITADO

Lịch khai giảng Trường đào tạo Digital Marketing LITADO

Khóa học

Khai giảng

Thời gian học

Thời lượng

Buổi học

Đầu tư


29/11/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


11/12/2018


18h20 - 21h40
07h / 2 buổi


thứ 3, thứ 5


14/12/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


03/01/2019


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


11/01/2019


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


16/11/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


16/10/2018


18h20 - 22h00
07h / buổi


Thứ 3, thứ 5


12/10/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


27/09/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


07/09/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


11/09/2018


18h20 - 22h00
03h30p / buổi


Thứ 3, thứ 5


26/07/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


03/08/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)

Xem tất cả

LITADO - Đại lý chính thức của Google

Hỗ trợ
trực tuyến

giảng viên đào tạo seoCEO LITADO giang vien dao tao seoCEO LITADO

Toàn invisible, nhung trả lời vẫn đủ.
Hotline tu vấn 0917.00.9999 Đích thân CEO LITADO hỗ trợ trả lời.

Tên khóa học

Ngày bế giảng

Sĩ số lớp

22/06/2012

>20 học viên

22/03/2012

36 học viên

10.10.2011

> 20 học viên

23.09.2011

> 20 học viên

25.07.2011

> 20 học viên

06.06.2011

> 20 học viên

31.03.2011

19 học viên

31.03.2011

19 học viên

Bài viết mới nhất từ trường đào tạo SEO và Digital Marketing cao cấp Litado Việt Nam