• Dự án Made By LITADO

    Các khóa học Digital Marketing mới của trường LITADO

Lịch khai giảng Trường đào tạo Digital Marketing LITADO

Khóa học

Khai giảng

Thời gian học

Thời lượng

Buổi học

Đầu tư


13/11/202013h30 - 21h50

12h / 4 buổi


Chiều & tối thứ 6,7 - 13,14/11


21/11/202013h30 - 21h50

12h / 4 buổi


Chiều & tối thứ 7,CN - 21,22/11


24/11/2020


13h30 - 21h50
03h15p / buổi

Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7
(05 ngày)


30/10/202013h30 - 21h50

12h / 4 buổi


Chiều & tối thứ 6,7 - 30,31/10


23/10/202013h30 - 21h50

12h / 4 buổi


Chiều & tối thứ 6,7 - 23,24/10


18/09/202013h30 - 21h40

12h / 4 buổi


Chiều & tối thứ 6,7 - 18,19/09


23/09/2020


14h00 - 21h40
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


04/09/202013h30 - 21h40

09h / 3 buổi


Chiều & tối thứ 6,7 - 14,15/08


03/07/202018h20 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối T6 + chiều & tối T7 (03,04/07)


08/07/202018h20 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối T4,5,6 (27,28,29/05)


15/07/2020


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


27/05/202018h20 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối T4,5,6 (08,09,10/07)


03/06/2020


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


22/05/20208h45 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối thứ 6, sáng & chiều thứ 7 - 25,26/05


24/04/202018h20 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối T6 (17/04), Chiều+Tối T7(18/04),


16/02/202018h20 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối chủ nhật, thứ 3, thứ 5 - 16, 18, 20/02


28/02/20208h45 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối thứ 6, sáng & chiều thứ 7 - 28,29/02


04/03/2020


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


15/12/201918h20 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối chủ nhật, thứ 3, thứ 5 - 15, 17, 19/12


22/11/20198h45 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối thứ 6, chiều + tối thứ 7 - 22,23/11


18/10/20198h45 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối thứ 6, sáng + chiều chủ nhật - 18,20/10


25/10/20198h45 - 21h50

09h / 3 buổi


Tối thứ 6, sáng & chiều thứ 7 - 25,27/10


30/10/2019


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


20/09/201913h30 - 21h30

09h / 3 buổi


Tối thứ 6, chiều + tối thứ 7 - 20,21/09


07/08/2019


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


19/05/201913h30 - 21h30

07h / 2 buổi


Tối thứ 4, 6 - 24,26/04


25/05/201913h30 - 21h50

07h / 2 buổi


Chiều + tối thứ 7, 25/05


29/05/2019


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


24/04/201913h30 - 21h30

07h / 2 buổi


Tối thứ 4, 6 - 24,26/04


17/03/201913h30 - 21h30

07h / 2 buổi


Chiều + tối chủ nhật, 17/03


21/03/2019


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


26/03/201913h30 - 21h30

07h / 2 buổi


Tối thứ 3, 5 - 26,28/03


02/03/201913h30 - 21h30

07h / 2 buổi


Chiều + tối thứ 7, 02/03


29/11/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


11/12/2018


18h20 - 21h40
07h / 2 buổi


thứ 3, thứ 5


14/12/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


16/11/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


16/10/2018


18h20 - 22h00
07h / buổi


Thứ 3, thứ 5


12/10/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


27/09/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


07/09/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


11/09/2018


18h20 - 22h00
03h30p / buổi


Thứ 3, thứ 5


26/07/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


03/08/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)

Xem tất cả

LITADO - Đối tác cao cấp của LADIPAGE

Hỗ trợ
trực tuyến
Toàn invisible, nhung trả lời vẫn đủ.
Hotline tu vấn 0917.00.9999 Đích thân CEO LITADO hỗ trợ trả lời.

Tên khóa học

Ngày bế giảng

Sĩ số lớp

22/06/2012

>20 học viên

22/03/2012

36 học viên

10.10.2011

> 20 học viên

23.09.2011

> 20 học viên

25.07.2011

> 20 học viên

06.06.2011

> 20 học viên

31.03.2011

19 học viên

31.03.2011

19 học viên

Bài viết mới nhất từ trường đào tạo SEO và Digital Marketing cao cấp Litado Việt Nam