• Dự án Made By LITADO

    Các khóa học Digital Marketing mới của trường LITADO

Lịch khai giảng Trường đào tạo Digital Marketing LITADO

Khóa học

Khai giảng

Thời gian học

Thời lượng

Buổi học

Đầu tư


16/11/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


29/11/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


14/12/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


03/01/2019


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


11/01/2019


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


16/10/2018


18h20 - 22h00
07h / buổi


Thứ 3, thứ 5


12/10/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


22/09/2018


08h30 - 17h00
03h30p / buổi


Thứ 7 sáng + chiều


27/09/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


07/09/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


11/09/2018


18h20 - 22h00
03h30p / buổi


Thứ 3, thứ 5


26/07/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


03/08/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


10/05/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(04 ngày)


09/03/2018


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


09/01/2018


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, Chủ Nhật


06/12/2017


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


24/11/2017


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


30/10/2017


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


25/09/2017


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


15/09/2017


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


07/07/2017


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


21/08/2017


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


12/05/2017


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


05/04/2017


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


10/03/2017


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


27/02/2017


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


16/12/2016


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


21/12/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


23/11/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


28/10/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(03 ngày)


14/10/2016


14h00 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, thứ 7, CN
(05 ngày)


19/10/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


04/10/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
(03 buổi/tuần)


12/09/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


06/09/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
(03 buổi/tuần)


20/07/2016


09h15 - 17h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


10/08/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


06/07/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


22/06/2016


09h15 - 17h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


11/05/2016


09h15 - 17h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


08/06/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


19/05/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7
(03 buổi/tuần)


04/05/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


30/03/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật
(05 ngày)


01/04/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi


Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


26/02/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật, Thứ 2, Thứ 3
(05 buổi)


04/03/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


20/01/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 buổi/tuần)

18/01/2016

18h15 - 21h30
03h15p / buổi

T2, T6
(02 buổi/tuần)


05/01/2016


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7, chủ nhật
(04 buổi/tuần)


23/12/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


09/12/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7, chủ nhật
(05 buổi/tuần)


20/11/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


23/10/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


15/10/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 3, Thứ 5
(02 buổi/tuần)

16/10/2015

18h15 - 21h30
03h15p / buổi

T2, T6
(02 buổi/tuần)


18/09/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6
(03 buổi/tuần)


01/09/2015


18h15 - 21h30
03h15p / buổi

T3, T5, chủ nhật
(03 buổi/tuần)

03/09/2015

18h15 - 21h30
03h15p / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)

04/08/2015

18h15 - 21h30
03h15p / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)


06/08/2015


18h15 - 21h30
03h / buổi

T3, T5, chủ nhật (2 ca)
(03 buổi - 4 ca/tuần)


09/07/2015


18h15 - 21h30
03h / buổi

T3, T5, chủ nhật (2 ca)
(03 buổi - 4 ca/tuần)

07/07/2015

18h15 - 21h30
03h15p / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)

16/06/2015

18h15 - 21h30
03h15p / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)


16/06/2015


18h15 - 21h30
03h / buổi


T3, T5, chủ nhật
(03 buổi/tuần)

19/05/2015

18h15 - 21h30
03h / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)

11/04/2015

13h45 - 16h45
03h / buổi

T7, Chủ Nhật
(02 buổi/tuần)


19/05/2015


18h15 - 21h30
03h / buổi


T3, T5, chủ nhật
(03 buổi/tuần)

22/04/2015

18h15 - 21h15
03h / buổi

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)


14/04/2015


18h15 - 21h30
03h / buổi


T3, T5, Chủ nhật
(03 buổi/tuần)

14/04/2015

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5, Chủ nhật
(03 buổi/tuần)

18/03/2015

18h15 - 21h15
03h / buổi

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)


12/03/2015


18h15 - 21h30
03h / buổi


T3, T5, Chủ nhật
(03 buổi/tuần)

12/03/2015

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5, Chủ nhật
(03 buổi/tuần)

14/03/2015

13h45 - 16h45
03h / buổi

T7, Chủ Nhật
(02 buổi/tuần)


22/01/2015


18h15 - 21h30
03h / buổi


T3, T5, Chủ nhật
(03 buổi/tuần)

22/01/2015

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5, Chủ nhật
(03 buổi/tuần)

17/01/2015

13h45 - 16h45
03h / buổi

T7, Chủ Nhật
(02 buổi/tuần)


16/12/2014


18h15 - 21h15
03h / buổi


T3, T5
(02 buổi/tuần)

18/12/2014

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)

27/12/2014

13h45 - 16h45
03h / buổi

T7, CN
(02 buổi/tuần)

15/11/2014

13h45 - 16h45
03h / buổi

T7, CN
(02 buổi/tuần)

16/11/2014

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)


11/11/2014


18h15 - 21h15
03h / buổi


T3, T5
(02 buổi/tuần)


16/10/2014


18h15 - 21h15
03h / buổi


T3, T5
(02 buổi/tuần)

11/10/2014

13h45 - 16h45
03h / buổi

T7, CN
(02 buổi/tuần)

28/09/2014

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)


09/09/2014


18h15 - 21h15
03h / buổi


T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)

07/08/2014

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)


1.200.000đ trước 07/08/2014

13/08/2014

18h15 - 21h15
03h / buổi

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

2.200.000đ trước 13/08/2014

01/07/2014

18h15 - 21h15
03h / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)

2,5 - 2,7T: trước 26/06/14
2,8 - 3,0T: trước 01/07/14

10/07/2014

18h15 - 21h15
13h45 - 16h45 03h / buổi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)

2,8 - 3,2T: trước 03/07/14
3,2 - 3,6T: trước 10/07/14

11/07/2014

18h15 - 21h15
03h / buổi

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

3.9T - 4.4T trước 04/07/14
4.4T - 4.9T trước 11/07/14

02/06/2014

18h15 - 21h15
3h / buổi

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

3.9T - 4.4T trước 21/05/14
4.4T - 4.9T trước 27/05/14
4.9T - 5.4T trước 02/06/14

27/05/2014

18h15 - 21h15
3h15' / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)

2,5 - 2,7T: trước 21/05/14
2,8 - 3,0T: trước 27/05/14

05/06/2014

18h15 - 21h15
3h / buổi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)

2,8 - 3,2T: trước 30/05/14
3,2 - 3,6T: trước 05/06/14

25/04/2014

18h15 - 21h15
3h / buổi

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

3.9T - 4.4T trước 11/04/14
4.4T - 4.9T trước 18/04/14
4.9T - 5.4T trước 25/04/14

22/04/2014

18h15 - 21h15
CN: 13h45 - 17h00
3h / buổi

T3, T5, CN
(03 buổi/tuần)

2,8 - 3,2T: trước 16/04/14
3,2 - 3,6T: trước 22/04/14

17/04/2014

18h15 - 21h15
3h15' / buổi

T3, T5, T7
(03 buổi/tuần)

2,5 - 2,7T: trước 11/04/14
2,8 - 3,0T: trước 17/04/14

10/03/2014

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

4.2T - 4.7T trước 26/02/14
4.7T - 5.2T trước 04/03/14
5.2T - 5.7T trước 10/03/14

13/03/2014

18h15 - 21h30
3h15' / buổi

T3, T5
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2,8T: trước 07/03/14
3,0 - 3,2T: trước 13/03/14

06/03/2014

18h15 - 21h30
3h15' / buổi

T3 & T5
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2,8T: trước 28/02/14
3,0 - 3,2T: trước 06/03/14

07/01/2014

18h15 - 21h30
3h15' / buổi

T3 & T5
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2,8T: trước 02/01/14
3,0 - 3,2T: trước 07/01/14

04/01/2014

13h45 - 17h00
3h15' / buổi

T7 & CN
(02 buổi/tuần)

2,6 - 2.8T trước 30/12/13
3,0 - 3.2T trước 04/01/14

06/01/2014

T2, T4, T6
(03 buổi/tuần)

4,2T - 4,7T: trước 25/12/13
4,7T - 5,2T: trước 31/12/13
5,2T - 5,7T: trước 06/01/14

Xem tất cả

LITADO - Đại lý chính thức của Google

Hỗ trợ
trực tuyến

giảng viên đào tạo seoCEO LITADO giang vien dao tao seoCEO LITADO

Toàn invisible, nhung trả lời vẫn đủ.
Hotline tu vấn 0917.00.9999 Đích thân CEO LITADO hỗ trợ trả lời.

Tên khóa học

Ngày bế giảng

Sĩ số lớp

22/06/2012

>20 học viên

22/03/2012

36 học viên

10.10.2011

> 20 học viên

23.09.2011

> 20 học viên

25.07.2011

> 20 học viên

06.06.2011

> 20 học viên

31.03.2011

19 học viên

31.03.2011

19 học viên

Bài viết mới nhất từ trường đào tạo SEO và Digital Marketing cao cấp Litado Việt Nam